Önéletrajz

Reka Racsko | LinkedIn

college assistant lecturer

Europass önéletrajzok: Magyar nyelvű önéletrajz (2016. 09.) Angol nyelvű önéletrajz (2016. 06.)

Racsko Réka 1986. március 18-án született Jászberényben. Általános iskolai tanulmányait a Jászágói Általános Iskolában végezte, majd 1998-ban felvételt nyert a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium hat évfolyamos gimnáziumába. Az informatika és az idegen nyelvek iránti érdeklődése már korán megmutatkozott, tanulmányai során ECDL-vizsgát és nyelvvizsgát tett. 2003-ban Goethe Intézet szervezésében részt vett a Pädagogischer Austauschdienst pályázaton, amelynek első három helyezettje között végzett. Ennek eredményeképpen négy hetes ösztöndíj keretében Németországban tartózkodott, ahol egy nemzetközi (Európa, Afrika, Dél-Amerika, Dél-Korea, Japán) diákokból álló csoporttal tanult és együtt fedezték fel az országot. A hazautazást követően sikeres középfokú, államilag elismert német nyelvvizsgát tett. Az érettségit követően 2004-ben felvételt nyert az Eszterházy Károly Főiskola informatikus könyvtáros és kommunikáció szakpárjára. A szakma iránti elkötelezettsége végig kísérte a négy éves tanulmányát, amely során a Líceum Televízióban töltött gyakornoksága alatt számos híradó és magazinműsor szervezésében vett részt, emellett magas szinten elmélyült a könyvtári ismeretekben. Szakdolgozatai során is törekedett az interdiszciplinaritásra és az innovációk alkalmazási lehetőségeinek megmutatására (Új könyvtári szolgáltatások az interneten. konzulens: Kerecsendi András); Az internet új nyilvánosságai: az iwiw és társai. konzulens: dr. Andok Mónika). A négy éves kiemelkedő tanulmányi eredményét 2004-ben Ottovay-díjjal jutalmazták.

A diploma megszerzése előtti évben felvételizett az IT-Services Hungary Kft. (T-Systems leányvállalata) ösztöndíjas kooperatív képzés programjába, amelybe sikeresen felvételt nyert. A képzés elvégését követően egy német nyelvű írásbeli és felvételi vizsgát követően 2008 júliusában munkába állt a vállalat debreceni telephelyén, a Daimler autógyár levelezési szerver támogatójaként (Central Enduser Services). Októberben két hetet a Debreceni Egyetemen töltött, ahol egy továbbképzés keretében ismerkedtek meg a Lotus Notes Domino programmal, majd a T-Systems székhelyén, Stuttgartban töltött két hetet gyakornokként. 2009-ben felkérést kapott az Eszterházy Károly Főiskola általános és fejlesztési rektorhelyettesétől, dr. habil. Kis-Tóth Lajostól, hogy vegyen részt a Médiainformatika Intézet munkájában.

2009 februárjától előbb tudományos segédmunkatársként, majd tanársegédként vesz részt az intézmény életében. Közben elvégezte a mesterszakot informatikatanár és pedagógiai értékelés-mérés szakpáron. 2010-ben különdíjat kapott az Educatio Kht. által kiírt suli.net.tan pályázaton, ahol a könyvtári informatika és magyar irodalom koncentrációs lehetőségeit vizsgálva. 2011-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a házi versenyen első, majd az országos döntőn második helyezést ért el Elektronikus tanulási környezetek. Forrástájékoztatás a tanárképzésben pályamunkájával Szarvason a XXX. Jubileumi OTDK Tanulás-Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekció Pedagógiai informatika-informatikai pedagógiai szekciójában.

A tanulmányai alatt több hazai és nemzetközi konferencián is részt vett, amelyek száma 45.

2012-ben, fiatal kutatóként eltöltött egy szemesztert az Egyesült Államokban, a Valdostai Állami Egyetemen (Valdosta State University, Georgia, USA), ahol a kutatási témájához gyűjtött szakirodalmat és tapasztalatokat, illetve több kurzust is hallgatott az információs és kommunikációs technológia (IKT), illetve az e-learning területéről. 2012-től az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója, témavezetője Kis-Tóth Lajos.

Munkája során több pilot projektben is asszisztensként és szakmai tanácsadóként is részt vett, amelyek fő célja az IKT-eszközök közoktatásban való alkalmazása (Classmate PC a hazai oktatásban, E-Papír a hazai oktatásban, iPad és iBooks a hazai oktatásban).

Több éven keresztül az Apple Magyarország képviseletében az egri főiskolán ismertette meg a hallgatókat a cég új termékeivel (Campus Representative), illetve oktatóként több éve vesz részt a Romániai Magyar pedagógusok szervezésében zajló Bolyai Nyári Akadémián, amely az IKT-eszközök használatát és módszertanát bemutató szakmai továbbképzés.

Kutatási területe az elektronikus tanulási környezetek, illetve az ezek kialakításával kapcsolatos módszertani kérdések, a tanári munka erőforrásai a 21. században, az internet és a web 2.0 oktatási lehetőségei az oktatásban, továbbá az információkeresés hagyományos és elektronikus eszközei. Szívesen foglalkozik kvantitatív mérőeszközök statisztikai kiértékelésével SPSS programban.

Eddig elért eredményei közé tartozik egy linkgyűjtemény és egy módszertani modell adaptálása, amely kereshető formában, a webkettő eszközeit használva ad egy jelentős webes linkgyűjteményt a gyakorló pedagógusok számára.

Két blogot is vezetett, lételeme az online jelenlét. Közéleti tevékenysége kapcsán (2013. november 6-7-8-9.) a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága és az Eszterházy Károly Főiskola szervezésében zajló XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia titkári feladatait látta el.

2015-ben abszolutóriumot szerzett az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájában, doktorjelölt lett. Ugyanebben az évben megkapta a “Legjobb előadó” és a “Legjobb tanulmány” elismeréseket a 21. Multimédia az Oktatásban konferencián, Szabadkán.

2015-ben felkérést kapott az Oktatási Hivatal Digitális Állampolgárság Kutatás kutatócsoportjának vezetésére.

2016 januárjában sikeres doktori szigorlatot tett, summa cum laude minősítéssel. Ugyanebben az évben Minőségi Publikációs Díj kitüntetést kapott tanársegéd kategóriában az Eszterházy Károly Főiskola rektorától.

 1. júniusától a Magyar Rektori Konferencia Nemzeti Stakeholder Bizottságában a PROCSEE projektben a felsőoktatás személyes tanulási környezetek területének szakértője.
 2. február 23-án sikeresen megvédte PhD-disszertációját, Az összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról címmel.
 3. május 31-től június 3-ig Horvátországban vett részt a PROCSEE-projekt workshopján, ahol a személyes tanulási környezetek fejlesztését célzó szakértői tevékenység hazai képviselőjeként volt jelen.

Fiatal kora ellenére számos tudományos eredménnyel rendelkezik, amelyet publikációi is bizonyítanak:

 • ​Saját közlemények száma: 121
 • Idézetek száma: 62
 • Független idézetek száma: 36
 • Függő idézetek száma: 26

Munkahelyek:

2016 07.-2018.10.:  Magyar Rektori Konferencia Nemzeti Stakeholder Bizottság. PROCSEE projekt. szakértő (felsőoktatás személyes tanulási környezetek-Personal Learning Environment in PHE)

 1. 09. –2015. 11. Oktatási Hivatal. Digitális Állampolgárság Kutatás 2015. kutatásvezető
 2. december-2015. október: Türr István Képző és Kutató Központ. kutatási szakértő
 3. augusztus 1-től tanársegéd. Eszterházy Károly Egyetem

2009-2010: Apple Inc. Campus Representative termék népszerűsítő, szaktanácsadó

 1. február 1-jétől Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet, fejlesztő asszisztens
 2. július 28-2009. január 31-ig IT-Services Hungary Kft. Debrecen, levelezési szerver-támogató, second level support (CES) (DAIMLER)

Tanulmányok:

1992-1998 Jászágói Általános Iskola

1998-2004 Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Jászárokszállás)

2004-2008 Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, informatikus könyvtáros (információbróker szakirányon) (diplomaminősítés kiváló)

2004-2009 Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, kommunikáció (elektronikus sajtó szakirányon) (diplomaminősítés: jó)

2009-2012 Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, pedagógiai értékelés, mérés tanára (mesterképzés) (diplomaminősítés: kiváló)

2009-2012 Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar, informatikatanár (mesterképzés) (diplomaminősítés kiváló)

 1. február-május: Valdosta State University (USA. Georgia). Department of Curriculum, Leadership and Technology. Instructional Technology fiatal kutató.
 • ITED 7050 Distance Education
 • ITED 7500 Management and Production of Multi Media Projects
 • ITED 8100 Theories, Models, and Perspectives on Instructional Technology
 • ITED 8200 Instructional Design for Training and Education

Valdosta State University (USA. Georgia). English Language Institute kutatója (visiting instructor)

 1. szeptembertől Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza
 2. június: abszolutórium megszerzése EKF NTDI
 3. július-: doktorjelölt
 4. január: doktori szigorlat (summa cum laude minősítéssel)
 5. november: doktori értekezés műhelyvitája
 6. március 24. PhD-fokozat megszerzése

Szakmai gyakorlat:

 1. augusztus – 2008. július gyakornok Líceum Televízió-Eszterházy Károly Főiskola Eger

2007-2008 gyakornok Eszterházy Károly Főiskola. Multimédia Kutatólaboratórium

 1. október 10-15. T-Systems. Stuttgart. gyakornok

Szakdolgozat:

Racsko Réka (informatikus könyvtáros): Új könyvtári szolgáltatások az interneten. EKF TKTK Témavezetőm: Kerecsendi András

Racsko Réka (kommunikáció szak): Az internet új nyilvánosságai : az iwiw és társai. EKF GTK 2009. Témavezetőm: dr. Andok Mónika

Racsko Réka (informatikatanár): Az információkeresés hagyományos és elektronikus eszközei : A könyvtári és internetes információforrások használatát bemutató jó gyakorlatok. EKF TTK 2011. Témavezetőm. dr. Radványi Tibor

Felkért tanulmányok:

 1. felkérés az Új Kutatások című kötetbe szerzőként (Herzog Csilla társszerző)
 2. március: felkért tanulmány a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás folyóiratban
 3. október: felkért tanulmány az Educatio folyóiratban (Gulyás Enikő-Kis-Tóth Lajos társsszerző)
 4. március: felkért tanulmány a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás folyóiratban

Szakmai, közéleti tevékenységek:

2009: XXIX. OTDK 13. Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció. Az internet hatása a multifunkciós könyvtárkép kialakítására

 1. sulinet.tan junior pályázó döntőben jutott (különdíjas) Az információkeresés hagyományos- és elektronikus eszközei A könyvtári és internetes információforrásokat bemutató jó gyakorlatok
 2. XXX. Jubileumi OTDK Elektronikus tanulási környezetek. Forrástájékoztatás a tanárképzésben Tanulás-Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekció Pedagógiai informatika-informatikai pedagógia szekció Szarvas 2011. április 18-20. országos 2. helyezett

Tagságok:

 • Eszterházy Károly Főiskola Doktorandusz Önkormányzat.
 • Elnök (2012. szeptember-2014. szeptember)
 • Küldöttgyűlés tag (2014. december- )
 • Intézményi Doktori Habilitációs Bizottság tag (2012. szeptember-)
 • Videós Interakciós Kutatócsoport tag (2012-)
 • EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Kari  Tanács tag (2013-2017)
 • IKT Kutatócsoport  bővebben

 

Továbbképzések:

 • 2008: Debreceni Egyetem. Informatika Kar. Bevezetés a Lotus Notes Domino használatába (30 óra)
 • 2009: Nemzeti Tankönyvkiadó 30 órás továbbképzés
 • 2010: A tanári mesterség IKT alapjai (30 óra)
 • 2010: Multimédiás és oktatási segédanyagok készítése (30 óra)
 • 2011: 19. Bolyai Nyári Akadémia. Csíkszereda. Kooperatív technikák oktatásban. előadó
 • 2012: 20. Bolyai Nyári Akadémia. Csíkszereda. Kooperatív technikák oktatásban. előadó
 • 2013-2014: Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskolán (TÁMOP 5.4.6.2)
 • 2015: A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben akkreditált szakirányú továbbképzés (TÁMOp 3.3.1.3) Sárospatak

eLearning:

 • 2009-2010: Bibliográfiai adatfeldolgozás I. III. kurzus (formai feltárás) tutor (dr. Tóvári Judittal)
 • 2009-2011: Hálózati médiakommunikáció kurzus tutor
 • 2011: Információkereső nyelvek I. tutor 2012-: Számítógépes adatfeldolgozás, Információkereső nyelvek II.,
 • 2013-: Az EU információs rendszere (távoktatás)

Szakdolgozó hallgatóim:

 • Faragó Zsófia Fanni (2017): A technikai eszközök szerepe a könyvtári szolgáltatások fejlesztésében
 • Németh Anna (2014-2017): A könyvtári szoftverek és a MARC szabvány viszonya a hazai felsőoktatási könyvtárak tartalmi feltárási gyakorlatában
 • Ferenc Beáta (2016): A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Heves megyében: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szerepe a kistelepülések könyvtári ellátásában
 • Balog Krisztina (2016): A könyvtárak szerepe az interneten történő zaklatásokkal szembeni prevencióban
 • Szunyi Kinga (2016): A könyvtárak helye és a könyvtárosok szerepe a Big Data korában
 • Sára Zsuzsanna (2016): Információfeldolgozás a 21. században a könyvtárak szemszögéből
 • Babiczki Tamás (2016): A képregények szerepe és lehetőségei napjaink digitális történetmesélésében
 • Vécsey Ádám (2015): A könyvtár és a könyvtáros szerepe az információs társadalomban
 • Héjjas Flóra (2015): Könyvtár és közösség: a web 2.0 megjelenése a magyar megyei könyvtárak honlapjai  (OTDK részvétel Debrecen 2015.)
 • Kisberk Hella (2015): A Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár fiókkönyvtárai
 • Kocsis András (2013) védés éve (2015) Az elektronikus információszolgáltatás eszközei Magyarországon
 • Dobos Rhea (2013): A könyvtárosok megítélése az információs társadalomban

Projektekben való részvétel:

Résztvevő, szakmai megvalósító:

 • TÁMOP 4-1-2-08/1/2009-0005. A Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM-kompatibilis tananyagfejlesztés informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben tananyagíró (Virtuális könyvtárak)
 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja Tananyagíró: Tartalommenedzsment; IKT erőforrás-menedzsment
 • TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0023 Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán

Kutatási asszisztens:

 • Classmate Pc a hazai közoktatásban –iskolai beválás-vizsgálat (2 félév) 2009-2010. EKF Gyakorlóiskola 5. osztály URL: cmpc.ektf.hu
 • e-Papír a hazai közoktatásban féléves projekt (iskolai beválás-vizsgálat, pedagógiai kísérlet) az EKF Gyakorlóiskolájában 7. évfolyam és a Neumann János Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 11. évfolyamánál. 2010. 1. félév Az ePapír pilot projekt a “21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt projekt részeként valósul meg. URL: epapir.ektf.hu
 • iPad a hazai közoktatásban iskolai beválás-vizsgálat, pedagógiai kísérlet 2011-2013 folyamatosan. Az eszköz beválás-vizsgálata, majd iBooks interaktív tankönyvvel történő oktatás.

Résztvevő és oktató:

 • TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0067 projekt Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumának szolgáltatásfejlesztése könyvtári elektronikus katalógusok fejlesztéséért felelős személy
 • TÁMOP 4.2.2.C-11/KONV IKT a tudás és tanulás világában-humán teljesítménytechnológiai (HPT) kutatások és képzésfejlesztés szakmai asszisztens (3.modul)
 • TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0023 Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán
 • TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 azonosító számú „Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése: Oktatás – Gyakorlat – Innováció

Kutató, pilot fejlesztő (2014. 12.01-2015.10.31.)

 • TÁMOP–3.3.13-13/1-2013-0001  Eötvös József Program Pedagógiai – szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló -Türr István Képző és Kutató Intézet

Projektmenedzser

 • TÁMOP 5.4.6.A-12/2-2012-0023 Esélyegyenlőség oktatása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán
 • Kutatási asszisztens,  szakmai megvalósító (2015.05.01-10.31)
 • “Digitális átállás az oktatásban” TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 Eszterházy Károly Főiskola

Kutatásvezető (2015.09.01-2015.11.30)

 • Oktatási Hivatal Digitális Állampolgárság kutatás 2015.

Egyéb tisztségek:

 • XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia titkár
 • Tavaszi Szél 2015 konferencia szervezőbizottsági tagja
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége tag
 • Intézményi gyakorlat felelőse (informatikus könyvtáros) (nappali, levelező, távoktatás) (Ba, Ma)
 • Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Kari Tanács tag
 • Intézményi Habilitációs és Doktori Tanács Tag (2012-2016)

Nyelvtudás:

 • Középfokú, államilag elismert “C” típusú nyelvvizsga német nyelvből
 • Középfokú, államilag elismert “C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből

Jogosítvány: „B kategória”

Portfóliók:

 • Esélyegyenlőségi portfólió http://www.tamop546ikt.ektf.hu/racsko.reka/
 • Saját blog valdostai élményeimről 2015. 02-05.  Amerikába jöttem:  http://racskoreka.blogspot.hu/
 • Szakmai blog: Egy (tan)könyv margórája: http://blog.sulinet.hu/racskoreka/

Eger, 2017. 06. 05.